Zdarzenia

projekt:
Pracownia Fizyczna: „Zdarzenia” i „Re:akcje”

<>Wykorzystując improwizację, Jacek Owczarek, Pracownia Fizyczna i muzycy Patryk Zakrocki i Paweł Szamburski (SzaZa) stworzyli Zdarzenia porywające, których głównym tematem jest spotkanie, a największą siłą otwartość na nieoczekiwane. W Zdarzeniach wystąpią Dawid Lorenc, Paweł Grala, Krzysztof Skolimowski oraz gościnnie Iwona Olszowska i Anna Piotrowska.

Jacek Owczarek wypracował w ostatnich latach autorską metodę pracy nad improwizacją sceniczną, a jego praca doktorska na Akademii Muzycznej w Łodzi dotyczyła sposobów budowania wypowiedzi scenicznej poprzez improwizację.

„Do pracy nad spektaklem zaprosiłem piątkę tancerzy: Olę Ścibor, Agnieszkę Muczyń, Dawida Lorenca, Krzysztofa Skolimowskiego i Pawła Gralę. Projekt jaki rozpoczęliśmy z tancerzami dotyczył kontakt improwizacji jako metody pracy z ciałem oraz kontaktu w improwizacji. Problemy teoretyczne na jakie trafiłem wynikały z tego, że improwizacja odrzucając nie tylko przecież choreografię, ale i uprzedzanie, ukazuje kontakt jako ogołocony z kontekstu przestrzennego. Kontakt w improwizacji zdaje się dopiero jakoś tworzyć i umiejscawiać. W kontakt improwizacji ciału przypisane jest więc inne znaczenie. Improwizacja jest wystawieniem się na nieoczekiwane. Jak zatem nieoczekiwanego oczekiwać i czym jest to nieoczekiwane, jak możliwe jest spotkanie, czyli kontakt było przedmiotem naszej pracy. Po dwóch miesiącach pracy spotkaliśmy się z SzaZą by wspólnie improwizować”. – Jacek Owczarek

D-zdarzenia-2

Spot: http://www.movinlodz.com/index.php/pl/pracownia-fizyczna/spektakle/134-zdarzenia-improwizacja

czas:
miejsce:
Kraków
scena:
Nowohuckie Centrum Kultury

powrót