Re:akumulacja

projekt:
Trójmiejski Punkt Taneczny
choreografia i wykonanie:
Ramona Nagabczyńska
muzyka:
Alexander Zekke
projekcje:
Miguel Nieto
światła:
Jan Cybis
produkcja:
komuna//warszawa
Spektakl odbył się także dzięki:
wsparciu finansowemu Urzędu m. st. Warszawy w ramach projektu „Teatr jako przestrzeń publiczna” oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spektakl powstał w ramach trwającego od 2010 roku cyklu RE//MIX organizowanego przez komunę// warszawa. Spektakle powstałe w ramach tego cyklu, to premierowe produkcje odnoszące się do klasycznych dzieł, przede wszystkim z dziedziny teatru i tańca, a także literatury i filmu. Pierwowzory, niektóre już lekko zapomniane, niegdyś zmieniły świadomość osób dziś zajmujących się „dziwnym” teatrem – interdyscyplinarnym, poszukującym, sytuującym się na pograniczu teatru wizualnego, performance art, sztuk plastycznych i działań społecznych. Tworzą swoisty kulturowy kanon, określają gust i styl, są autodefinicją własnych źródeł i inspiracji – punktami odniesienia.

D-trisha-2

O swoim spektaklu Ramona Nagabczyńska pisze:

Wiedza jest produktem akumulacji doświadczeń osobistych i zbiorowej historii kulturowej. Każdy spektakl jest spektaklem pamięci. Łacińskie słowo inventario określało zarówno inwencję, jak i inwentarz – pojęcia dla wielu intuicyjnie przeciwstawne, a jednak nierozerwalnie ze sobą powiązane. Twórczość, poznanie, odbiór – agentem każdego z tych procesów jest akumulacja. Interesuje mnie, jak w kontekście historycznym zmienia się percepcja widza oraz jak zmienia się stosunek do tworzenia artysty, którego twórczość jest osadzona w kontekście zdefiniowanym przez dotychczasowy dorobek danej dziedziny. W związku z dostępnością wielkiej ilości mediów oraz tendencją do ciągłego powiększania i polepszania dziś pojęcie akumulacji musi wzbudzać zupełnie inne skojarzenia niż w latach 70., kiedy Trisha Brown tworzyła pierwsze prace oparte na akumulacji. Chcę zwrócić uwagę na ten fakt oraz potwierdzić, że dorobek przeszłości jest źródłem bez dna, a nie hamującym ograniczeniem. Ten spektakl jest akumulacją cytatów.

czas:
miejsce:
Gdańsk
scena:
Klub Żak

powrót