Performans jako paradygmat sztuki

miejsce:
Warszawa 
scena:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

Performans jako paradygmat sztuki to nowy projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poświęcony badaniu współczesnej sceny performatywnej, ze szczególnym uwzględnieniem sceny polskiej i jej kontekstów. Projekt składa się z serii prezentacji artystów z dziedziny tańca współczesnego i performansu oraz sympozjum i seminarium badawczego przygotowanego we współpracy z André Lepeckim, światowej sławy badaczem, kuratorem i krytykiem zajmującym się performansem i tańcem współczesnym. Celem obydwu jest przyjrzenie się zjawisku performansu, od lat 50. skutecznie torującemu sobie drogę na polu sztuki współczesnej, a które dziś można uznać za paradygmat sztuki w ogóle. Prezentacje polskich artystów tańca współczesnego realizowana są w ramach programu Scena dla tańca.

spektakle

powrót